About Me

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

 
Назив установе: Културни центар Врбас
 
Седиште: Маршала Тита 87; 21460 Врбас, Србија
Матични број: 08058032
Порески идентификациони број (ПИБ): 100638153
Централни регистар фактура: 09136
Жиро рачун: 840-103664-21 
 
Телефон: +381.21.701.722
Финансије: +381.21.706.054
Факс: +381.21.704.726
Веб презентација: www.kcvrbas.org
Адреса електронске поште: [email protected]
 
kc_logo_06.jpg
© 2022-2024 Културни центар Врбас
Израда и администрација: aXiom.rs
Hosting by Oblak+

Контакт информације

+381.21.701.722
Маршала Тита 87, 21460 Врбас
[email protected]
www.kcvrbas.org

Search